Scyzoryk!

26 tekstów – auto­rem jest Scy­zoryk!.

Jes­tem wrażli­wy na wszys­tko, szczególnie na kacu. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 maja 2014, 14:37

Życie treści­wie mieści się między wierszami. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 27 czerwca 2013, 12:03

Są ludzie, którzy mają ser­ca jak dzwo­ny, a i tak mało kto je słyszy.

(Z de­dykacją dla dob­rych ludzi.) 

myśl
zebrała 94 fiszki • 27 maja 2013, 15:20

Wciąż szu­kamy ob­cych we wszechświecie, a to my jes­teśmy naj­bar­dziej ob­cy sa­mi dla siebie. 

aforyzm
zebrał 28 fiszek • 27 kwietnia 2013, 18:20

Nic tak nie zbliża do ludzi jak dys­tans... do sa­me­go siebie. 

myśl dnia z 19 czerwca 2013 roku
zebrała 66 fiszek • 4 kwietnia 2013, 20:49

Męstwa na siłow­ni nie wyrzeźbi się. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 1 kwietnia 2013, 11:34

Tyl­ko w dru­giej oso­bie możemy zna­leźć swój naj­piękniej­szy szczyt. 

aforyzm
zebrał 63 fiszki • 28 grudnia 2012, 12:48

Ni­by księżyc i gwiaz­dy są da­leko od nas, ale wraz z ludźmi pot­ra­fią stworzyć wspa­niałą at­mosferę w której od­dycha­my endorfinami. 

aforyzm
zebrał 30 fiszek • 30 września 2012, 15:03

Człowiek na­wet w upał pot­rze­buje ciepła... 

aforyzm dnia z 31 stycznia 2015 roku
zebrał 203 fiszki • 19 maja 2011, 17:45

Każde dno za­wiera w so­bie dru­gie dno, tym dnem jest refleksja. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 18 maja 2011, 22:12

Scyzoryk!

U mnie same banalne myśli - polecam.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Scyzoryk!

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

1 maja 2015, 18:19Scyzoryk! sko­men­to­wał tek­st związki

1 maja 2015, 18:01Scyzoryk! wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

1 maja 2015, 17:43Scyzoryk! wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

28 marca 2015, 11:05Scyzoryk! wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

31 stycznia 2015, 13:48nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Człowiek na­wet w upał [...]